BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maselewska Marzena (Uniwersytet Warszawski)
Title
Leasing kontra kredyt
Leasing Versus Loan
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 167-175, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Leasing, Kredyt
Leasing, Credit
Note
summ.
Abstract
Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania działalności gospodarczej. Czy wybór takiego rozwiązania jest związany jedynie z czynnikami pozafinansowymi (łatwiejszy dostęp, elastyczna oferta) czy też można pokazać pozytywne finansowe skutki zawierania umów leasingowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw? Dodatkowo w referacie pojawia się kwestia wpływu odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku na wynik inwestycji jak i całego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Leasing is one of the most popular forms of financing economic activity. Is this choise supported only by nonfinancial factors (easier to get, more elastic offers) or can we find any economic measures showing positive effect of investment contracts for small enterprises? In the article also apears the issue of amortization during the first year after buying equipment and its influence on economic results.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jaworski J.: Dobór źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie. "Rachunkowość" 2007, nr 6.
  2. Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Poznań 2001.
  3. Skowronek-Mielczarek A.: Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na progu Unii Europejskiej. W: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Red. M. Strużycki. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
  4. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm.
  5. Wolański R.: Wymogi sprawozdawcze małych i średnich przedsiębiorstw a uwarunkowania uzyskania środków ze źródeł bankowych i pozabankowych. W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF. Red. J. Turyna, W. Szczęsny. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
  6. www.bankier.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu