BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Układ likwidacyjny jako metoda restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw
The Liquidation Agreement as a Method of Restructuring of Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 101-106, Rys., bibliogr. poz. 5
Keyword
Restrukturyzacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Restructuring, Small business, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na układ likwidacyjny jako szczególną formę restrukturyzacji przedsiębiorstw. Układ likwidacyjny jest alternatywą dla upadłości przedsiębiorstwa obejmującej likwidację jego majątku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to draw attention to a liquidation agreement as a peculiar form of enterprises restructuring. The liquidation agreement is an alternative for bankruptcy of an enterprise, involving liquidation of the bankrupt's estate.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reenginiering. Teoria i Praktyka. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
  2. Sobol E. (red.): Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1994.
  3. Strąk T.: Układ likwidacyjny, [w:] L. Dorozik: Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  4. Tłuchowski W.: Podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] A. Dowżycki, H. Sobolewski, W. Tłuchowski: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu