BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
NewConnect - chwilowa moda czy realna szansa na pozyskiwane kapitału przez niewielkie spółki?
Newconnect - a Passing Fad or the Real Chance for Gathering Capital for Smaller Companies?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 201-210, rys.,bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek NewConnect, Spółki, Kapitał
NewConnect market, Companies, Capital
Note
summ.
Abstract
Artykuł określa perspektywy rozwoju uruchomionej przez warszawską Giełdę w sierpniu zeszłego roku nowej platformy obrotu - NewConnect. Dokonuje weryfikacji, na ile charakterystyka notowanych na rynku spółek jest zbieżna z założeniami jego twórców. Wskazuje również wprowadzone regulacje ułatwiające niewielkim podmiotom pozyskiwanie potrzebnych funduszy poprzez rynek kapitałowy, ustalając jednocześnie związane z tym możliwości obniżenia kosztów emisji i notowań. W artykule wyszczególnione zostały również czynniki mogące stanowić poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju NewConnect, w tym niewielkie zainteresowanie inwestorów notowanymi akcjami.(abstrakt oryginalny)

The paper determines the prospects of growth of NewConnect - the alternative trading system activated by GPW last year. It verifies convergence of the characteristics of listed companies with the assumptions of the creators of the market. The article also indicates procedural facilitations offered by NewConnect and connected with those rules possibilities of lowering costs of gathering funds on the capital market by smaller entities. The last part of the paper specifies factors that endanger further growth of NewConnect pointing out an insufficient investors' interest in shares listed on the platform as the most serious problem.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grabuś A.: Debiuty na NewConnect w 2008 roku. IPO.pl 2008.
  2. Kierunek - Giełda: Przebieg procesu wchodzenia spółek na Giełdę Papierów w Warszawie w latach 2004-2006. Raport KPMG oraz GPW SA w Warszawie, www.kpmg.pl.
  3. Laskowski A.: NewConnect - liberalne wymogi, duża dynamika. "Gazeta Finansowa" 2007, www.wp.pl.
  4. Palicki J.: Jedziemy na tym samym wózku. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2008, nr 1.
  5. Raporty spółek notowanych na NewConnect - Elektroniczna Baza Informacji.
  6. www.newconnect.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu