BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nowosielski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koncepcja wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w controllingu projektów
The Concept of Spreadsheet Usage in Project Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 147-157, Rys., bibliogr. poz. 1
Keyword
Arkusze kalkulacyjne, Controlling
Spreadsheets, Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu informacyjnego controllingu w środowisku wieloprojektowym. Opisano koncepcję praktycznego narzędzia informatycznego wspomagającego controlling projektów w przedsiębiorstwie realizującym zlecenia wyposażenia magazynów. Podstawowym założeniem przyjętym przy budowie tego narzędzia było wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.(abstrakt oryginalny)

The paper raise the issue of controlling information system in multiproject environment. The concept of practical computer application supporting project controlling in the enterprise engaged in implementations of industrial racking systems was presented. The basic guideline assumed during programming of this tool was to use MS Excel spreadsheet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Stępień Piotr, "Środowisko wieloprojektowe" http://www.skutecznvproiekt.pl/artvkul.htm?AID=5, 28.01.2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu