BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Korzyści z outsourcingu rachunkowości a przeniesienie odpowiedzialności
Outsourcing of Accounting Benefits vs. Transfer of Responsibility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 175-180, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Outsourcing, Rachunkowość
Outsourcing, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podmioty gospodarujące podejmując decyzję o outsourcingu rachunkowości oczekują, że przyniesie im on określone korzyści. Wśród nich wymieniają przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzny podmiot. W świetle obowiązujących regulacji prawnych oczekiwania te nie mogą zostać zrealizowane. (abstrakt oryginalny)

The entities that undertake the decision of outsourcing of accounting expect certain benefits. One of these benefits is transfer of responsibility on the external entity. According to legal regulations these expectations cannot be fulfilled.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gay Ch.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
  2. Koczar J.: Rachunkowość w warunkach outsourcingu, rozprawa doktorska, Wro¬cław 2005
  3. Niemczyk J.: Outsourcing, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, praca zbiorowa pod red. K. 4.Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 116
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002
  5. Rochowicz P.: Niewinność zapisana w umowie. Rzeczpospolita 264
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r z późniejszymi zmianami, DzU 121 poz. 591 z 1994r
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny , Dz.U. zl964r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami
  8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Kamy skarbowy, DzU. Z 1999 r., nr83 poz.930
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu