BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Astapczyk Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Title
Ogólne założenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie zajmującym się uprawą pieczarek
General Framework of Quality Costs Accounting in Mushrooms Growing Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Produkcja żywności, Rachunek kosztów, Rolnictwo, Zarządzanie jakością
Food production, Cost accounting, Agriculture, Quality management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej, takie jak globalizacja, wdrażanie nowych technologii informatycznych, zmiany na rynku pracy, zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju, wprowadzania nowych idei i nowych koncepcji zarządzania. Współistnienie oraz wzajemne oddziaływanie na siebie przedsiębiorstw, klientów i konkurentów wytworzyło dla wiciu z nich nową sytuację, wymagającą od kadr kierowniczych zmiany sposobu myślenia i działania'. W teorii i praktyce zarządzania coraz powszechniej eksponowany jest pogląd, że w świecie globalnej konkurencji sukces przedsiębiorstwa, a także jego przetrwanie, zależą przede wszystkim od elastyczności i szybkości działania, innowacyjności oraz umiejętności zdobywania przewagi konkurencyjnej. W takiej sytuacji kluczem do sukcesu może okazać się efektywne zarządzanie jakością oraz zaoferowanie produktu, którego jakość będzie istotnie lepsza niż oferta konkurencji. Jednak przynoszące wymierne efekty zarządzanie jakością wymaga wdrożenia systemu, który będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu trafnych decyzji związanych z procesem zarządzania. (fragment tekstu)

Changes which are occuring in our company's surroundings and need for adaptation to new conditions on present global market make us conclude that one of the elements of effective company management is taking over competition. In this case key to the success can be effective quality management and product proffer of which quality will be significantly better than competitors. However, rational and effective management requires system implementation which will support executives/managers in making right decisions which are related to the management system. One kind of a managing quality support system in the company can be quality costs accounting. Quality costs accounting is a system of record, analysis and evaluation of the price which are ensure quality in each level of production and in whole work process. This model is also a system of action attempts used to improve quality and also a price optimization. Production process in agricultural business, next to human and technical factor, nature's impact is essential. We can state that to obtain effective economy in form of high quality goods is encumbered with high level of uncertainty. It is why it seems that quality management system in agricultural business is an essential element of efficient management of the company. .(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Boratyńska A., Gawlik J.: Zarządzanie innowacjami i kosztami jakości. W: Zarządzanie jakością. Projektowanie, organizacja i zarządzanie jakością. Red. A. Tabor, A. Zając, M. Rączka. Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
 2. Ciechan-Kujawa M.: Rachunek kosztów jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 1999.
 4. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 5. Hernas A., Gajda L.: Systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 6. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2006.
 7. Kijowski J.: Ustawodawstwo żywnościowe dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego i systemów jego zapewnienia. W: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Red. J. Kijowski, T. Sikora. WNT, Warszawa 2003.
 8. Kister A.: Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Kołożyn-Krajewska D., Kijowski J.: Jakość żywności i czynniki ją kształtujące. W: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Red. J. Kijowski, T. Sikora. WNT, Warszawa 2003.
 10. Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2002.
 11. Smoleński T.: Ostatnie pięciolecie (2004-2005) polskiego eksportu .świeżych pieczarek. "Biuletyn Producenta Pieczarek" 2008, nr 4.
 12. www.fresh-market.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu