BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie)
Title
Batalia UE o jakość pracy
The European Union's Fight for Labor
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 2, s. 9-16, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Praca, Jakość pracy, Zatrudnienie
Labour, Quality of work, Employment
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przywykliśmy prowadzić rozważania na temat sytuacji na rynku wyłącznie w kontekście dostępności pracy. W obliczu narastającego bezrobocia wydawało się, że najważniejszą sprawą jest posiadanie jakiegokolwiek zatrudnienia w myśl zasady, że lepsza praca niż wypłata zasiłków. Jednak rozwiązywanie problemów rynku pracy nie może odbywać się za cenę pogorszenia standardów zatrudnienia i zbyt dużych kompromisów, mających na względzie sam fakt powołania nowych miejsc pracy bez oglądania się na ich jakość. (abstrakt oryginalny)

We have become used to looking at the subject of the situation on the labor market exclusively in the context of work availability. In the face of growing unemployment it seemed that the most important matter is the holding of any job in line with the view that work is better that disbursed welfare. However, the solving of labor market problems cannot be at the cost of a worsening of employment standards and excessive compromise that only takes into consideration the creation of new jobs without any thought of their quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boruta I. (2002), Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  2. Commission of the European Communites (2002), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Taking Stock of Five years of the European Employment Strategy, Brussels, 17.7.2002 COM (2002) 416 final.
  3. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu