BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
Internal Audit in the Enterprise Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 21-36, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Audyt wewnętrzny
Risk management, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie jest obecnie ukierunkowane na identyfikację i analizę różnych rodzajów ryzyka'. Jest to adekwatne do zmieniających się warunków i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się współczesne organizacje wobec postępującej konkurencji i komplikujących się procesów gospodarczych. Nowoczesny audyt wewnętrzny umożliwia ochronę i utrzymanie wypracowanej wartości organizacji i przyczynia się do jej przysparzania. Opracowana przez HA definicja audytu wewnętrznego włącza w prace audytorów ocenę efektywności procesów zarządzania ryzykiem obok oceny kontroli wewnętrznej i wspierania nadzoru właścicielskiego.(fragment tekstu)

At present, internal audit consists not only of the assessment of the internal controls' effectiveness and efficiency, but also takes important part in entity's risk management and realizations of tasks of corporate governance. The paper explains the essence of enterprise risk management and the role of internal audit in this management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. COSO Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa. FRR, Warszawa 1999.
 2. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Executive Summary. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO 2004.
 3. Czerwiński K.: Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym. Wydawnictwo LINK, Szczecin 2003.
 4. McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 5. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida USA 2001.
 6. Moeller R.R.: Brinks Modern Internal Auditing. 6" Ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 7. Moeller R.R.: Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing Rules. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2004.
 8. Okuniewski M.: Jaką metodę wybierzemy... metodę zarządzania ryzykiem? Risk Focus Oblicze ryzyka. Ergo Hestia 2007.
 9. Płaszczyk A: Analiza ryzyka w postępowaniu audytowym. "Rachunkowość - Audytor" 2007, nr 2/5.
 10. Pickett K.H. Spencer: The Essential Handbook of Internal Auditing. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2005.
 11. Strengthening Internal Audit 's Role in Corporate Governance. PnceWaterhouseCoopers 2004.
 12. The Role of Internal Audit in Enterprise-wide Risk Management. The Institute of Internal Auditors 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu