BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochinowski Tomasz (Uniwersytet Warszawski), Grzywacz Waldemar (Uniwersytet Warszawski)
Title
Kult korporacyjny - zwyrodnienie relacji między firmą a pracownikami : (komunikat z badań)
The Corporate Cult : Degeneration of the Employee-Company Relationship
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 2, s. 69-76, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Badania naukowe
Organisational culture, Scientific research
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje zaawansowany etap badań pilotażowych zjawiska tzw. kultu korporacyjnego (corporate cults), prowadzonych od 2000 roku w polskich organizacjach. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anthony D. (2001), Tactical Ambiguity and Branwashing Formulations: Science or Pseudo-Science?, w: Zabłocki B. i Robbins T. red., (2001). Misunderstanding cults. Searchingfor Objectivity in a controversial field, Univ. of Toronto Press, Toronto.
 2. Arnott D. (2000), Corporate Cults: The Insidious Lure of the All-Consuming Organization, AMACOM, New York.
 3. Arnott D. (2001), 6 Signs of a Cult. Dostępne w: http://www.davearnott.com/6signs.html, [02-04-16].
 4. Bao R.W., Urban G. (b.r.w.), Uzdrawianie myśli w chińskim więzieniu, w: Stalin i stalinizm. Rozmowy George'a Urbana, Myśl, Warszawa, s. 274-301.
 5. Beckley H. (2002), Capability as Opportunity: How Amaryta Sen Revises Equal Opportunity, "Journal of Religious Ethics", 30.1.
 6. Dobrzyński M. (1976), Organizacyjne zachowania pracowników, PWE, Warszawa.
 7. Goffman E. (1961), Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other immates. Penguin Books, Middlesex.
 8. Grzywacz W. (2002), Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4.
 9. Hicks D. A. (2002), Gender, Discrimination, and Capability: Insight from Amaryta Sen, "Journal of Religious Ethics", 30.1.
 10. Hassan S. (1997), Psychomanipulacja w sektach, Wydawnictwo "Ravi", Łódź.
 11. Hassan S. (2001), Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie, Wydawnictwo "Ravi", Łódź.
 12. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 13. Krzemiński J. (2002), Twierdza białych kołnierzyków, "Rzeczpospolita"/Magazyn (07.02.2003).
 14. Lifton R.J. (1987), The Future of Immortality and Other Essays for a Nuclear Age, Basic Books, New York.
 15. Lifton R.J. (1999), Destroying the World to Save it, Metropolitan Books, New York.
 16. Ochinowski T. (2002a), Corporate Cults - A new Face of Old Phenomenon? A Pilot Study in Poland, referat wygłoszony na dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Badań Religioznawczych, Salt Lake City (USA), listopad 2002.
 17. Ochinowski T. (2002 b), Kult korporacyjny - nowe oblicze znanego zjawiska? w: Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania UW /w druku/.
 18. Ochinowski T., Grzywacz W. (2002), Zastosowanie metodologii "linking data" do badania kultury organizacyjnej, referat zgłoszony na VI Konferencję "Sukces w Zarządzaniu".
 19. Ogletree T. W. (2002), Corporate Capitalism and the Common Good: A Framework for Addresing the Challenges of a Global Economy, "Journal of Religious Ethics", 30.1, p. 79-106.
 20. Zabłocki B. (2001), Towards a Demistified and Disinterested Scientific Theory of Braniwashing, w: Zabłocki B., Robbins T. red., Misunderstanding cults. Searching for Objectivity in a controversial field, Univ. of Toronto Press, Toronto.
 21. Zabłocki B., Robbins T., red. (2001), Misunderstanding cults. Searchingfor Objectivity in a controversial field, Univ. of Toronto Press, Toronto.
 22. Zimbardo P.G., Hartley C. F. (1985), Cults go to High Schools: A Theoretical and Empirical analysis of the Initial Stage in the Recruitment Process, "Cultist Studies Journal", No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu