BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Informacja zarządcza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Management Information Recuired in the Public Health Care Institution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 37-49, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Informacja, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Służba zdrowia, Informacja zarządcza
Cost accounting, Information, Independent public health care facilities, Health service, Management information
Note
streszcz., summ..
Abstract
Za podstawowe narzędzie generowania informacji zarządczej przyjmuje się rachunek kosztów. Wynika to z treści jego definicji'. Jego uniwersalny charakter sprawia, że znajduje zastosowanie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo prezentowane w obowiązującym podmioty te dokumencie rozwiązania wskazują na elementy charakterystyczne dla decyzyjnych modeli rachunku kosztowi Celem opracowania jest prezentacja istoty informacji zarządczej, wskazanie podstaw jej tworzenia oraz sposobu generowania. Następnie zaprezentowanie wybranych wyników badań ankietowych dotyczących zastosowania szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Celem prowadzonych badań była m.in. ocena stosowania oraz sposobu wykorzystania tych zasad w tworzeniu i wykorzystaniu informacji zarządczej. (fragment tekstu)

Cost accounting delivers management information. Public health care institution declare its usage. The results of researches indicate that there is a educational necessary in accounting management field.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A.: Accounting. MacGraw-Hill, New York 2004.
 2. Brewer P.C., Garrison R.H., Noreen E.W.: Introduction to Managerial Accounting. 2nd edition. McGraw-Hill 2002.
 3. Davis J.R.: Accounting Information Systems: a Cycle Approach. John Wiley & Sons, New York 1990.
 4. Drury C: Management & Cost Accounting. 5th edition. Busisness Press 2000.
 5. Gmytrasiewicz M.: Podstawowe założenia i zasady. Difin, Warszawa 2008.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 7. Hansen D.R., Mowen M.M.: Management Accounting. 6th edition. South-Western Thomson Learning 2003.
 8. Horngren C.T., Harrison W.T. Jr., Bamber L.S.: Accounting. Prentice Hall Inc., New Jersey 2005.
 9. Horngren C.T., Sundem G.L.: Introduction to Management Accounting. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 10. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 11. Jaruga A., Sobańska l., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E.: Rachunkowość dla menedżerów. RAFBIT, Łódź 1992.
 12. Karmańska A.: Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Nash J.F.: Accounting Information System. PWS-KENT Publishing Company, Boston 1989.
 14. Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderska. T. I. Difin, Warszawa 2003.
 16. Rachunkowość zarządcza. Red. E. Walińska, P. Urbanek. FRR w Polsce, Łódź 2000.
 17. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2001.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, poz. 1194.
 19. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 20. Turyna J.; System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu