BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Przesłanki wykorzystania rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym
Managerial Accounting in in Solvency and Bankruptcy Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 51-62, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Postępowanie upadłościowe, Bankructwo
Management accounting, Bankruptcy proceedings, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozważania w referacie oparto na przekonaniu, że przygotowana rzetelnie, z wykorzystaniem dostępnych metod i narzędzi, baza informacyjna jest czynnikiem zwiększającym efektywność przebiegu procesu upadłościowego. Celem referatu jest ukazanie przesłanek zastosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie upadłościowym.(fragment tekstu)

The article concerns problems the accounting information used in insolvency and bankruptcy process. It brings up theoretical and practical aspects of this process. Reliable information is one of the most important issue in realization of this process. Accounting information increases the creditors chances of getting larger proportion of the debt back. This article focuses on managerial accounting used in insolvency and bankruptcy process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bauer K.: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przesiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  2. Ustawa o rachunkowości, DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694.
  3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003 r. nr 60, poz. 535.
  4. Działocha-Świetlikowska A., Kowalski A., Kućmin B., Talarek U.: Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej. Difin 2003.
  5. Jarugowa A.: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. W: Rachunkowość dla menadżerów. Rafib, Łódź 1992, s. 11.
  6. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu