BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Analiza porównawcza stanu rachunkowości zarządczej w polskich jednostkach gospodarczych
Comparative Analisys of Management Accounting Condition Polish Business Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 115-129, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Klasyfikacja przedsiębiorstw, Analiza porównawcza
Management accounting, Classification of enterprises, Comparative analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W związku z transformacją ustrojową i gospodarczą w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nasiliło się zainteresowanie przedsiębiorstw rozwiązaniami rachunkowości zarządczej. Jednak nie zawsze oznacza to faktyczne funkcjonowanie rachunkowości zarządczej w polskich jednostkach gospodarczych. Wciąż są one bardziej skoncentrowane na rachunkowości finansowej, do której prowadzenia obliguje prawo bilansowe, a której celem jest zaspokajanie potrzeb użytkowników zewnętrznych. Potrzeby wewnętrznych użytkowników informacji wciąż pozostają na drugim planie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza stanu rachunkowości zarządczej w polskich jednostkach gospodarczych. Są w nim zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w jednostkach gospodarczych z podziałem na duże oraz małe i średnie jednostki gospodarcze. W celu weryfikacji wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu zostały porównane z odnośnymi wynikami badań innych autorów. (fragment tekstu)

The paper presents analysis of management accounting condition in the Polish business entities. The findings of the inquiry research accomplished in the years 2004-2005 in enterprises located at western Pomerania region. For the purpose of verification, the results of the research have been compared with relevant research findings of other authors. Based on realized comparison have formulated conclusions related to condition of management accounting in examined entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Radek M., Schwarz R.: Zmiany rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w  okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 1 (57). SKwP, Warszawa 2000.
  2. Sobańska I., Wnuk T.: Zmiany w praktyce rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej t. LVI (56). SKwP, Warszawa 2000.
  3. Szychta A.: Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 5 (61). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu