BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA
The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 177-188, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kapitał ludzki, Pracownicy naukowi, Wynagrodzenia, Kurs walutowy, Koszty pracy
Higher education, Human capital, Academic staff, Remuneration, Exchange rates, Labour costs
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Przytoczone w tabelach przykłady, zarówno te związane z szacowaniem przedziałów płacowych na podstawie modelu kapitału ludzkiego, jak i próba oszacowania kursu walutowego na podstawie relacji kosztów pracy, jednoznacznie dowodzą, że kurs walutowy nie może być bezpośrednio stosowany do przeliczania wynagrodzeń. Jego zastosowanie prowadzi do błędnych wartości oraz błędnych wniosków wyciąganych na ich podstawie, zarówno w szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej, jak i wskaźnikach makroekonomicznych. Z przeprowadzonych obliczeń jednoznacznie wynika, że jedynie kurs walutowy skorygowany o relację realnego PKB na jednego zatrudnionego w dolarach może dobrze przeliczać koszty wynagrodzeń w przypadku krajów o zróżnicowanej produktywności pracy.(fragment tekstu)

The paper presents dilemmas of implementing exchange rate to the conversion of widely understood labour costs. The research compares results calculated on the basis of human capital model in Poland and in USA with the data computed on exchange rate basis. Conducted experiment reveals, that direct use of the exchange rate is inapplicable in case of countries with different wage productivity ratios. Formal procedure introduced in the paper uses exchange rate corrected by the relation of real GDP per employee in dollars. This procedure returns acceptable results convergent with "true and fair view".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 158.
  2. Dobija M.: Dlaczego zloty się umocnił? "Master of Business Administration" 2003, nr 1.
  3. Dobija M.: Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
  4. Grabowski Z.: W związku z teorią wartości pieniądza i parytetem produktywności płacy. "Master of Business Administration" 2001, nr 2 (49).
  5. International Average Salary Income Database. U.S. Department of Labour, Bureau of Labor Statistics, November 2006.
  6. Kurowski P.: Informacja o wynikach badań IPiSS nad wysokością minimum socjalnego w  grudniu 2005 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
  7. Mishel L., Berstein J., AUegretto S.: The State of Working America 2006/2007. An Economic Policy Institute Book, Ithaca N.Y.: ILR Press, an imprint of Cornell University Press 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu