BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rachunkowość w zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi
Accounting in Open Pension Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 189-199, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Rachunkowość, Kapitałowy fundusz emerytalny, Zarządzanie funduszami emerytalnymi, System emerytalny
Open Pension Funds (OPF), Accounting, Capital pension funds, Management of pension funds, Pension schemes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces złożony obejmujący formułowanie koncepcji rozwoju i funkcjonowania firmy oraz jej urzeczywistnienie przez odpowiednie oddziaływanie na otoczenie i zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi'. Przyjęty w firmie profil zarządzania zależy od konkretnych warunków funkcjonowania, a także od założonej polityki działania. Fundusz emerytalny to podmiot gospodarczy o szczególnym charakterze, działający przede wszystkim na rynku finansowym. Dysponuje on składkami setek tysięcy uczestników, które przez lata ma gromadzić, pomnażać poprzez inwestycje i w przyszłości zapewnić ich wypłatę w postaci świadczeń emerytalnych. Otoczenie funduszu emerytalnego to obecnie wyłącznie inne fundusze emerytalne, dlatego też zarządzanie takim podmiotem ma na celu przede wszystkim wyróżnienie się spośród innych (głównie dzięki osiąganym dochodom), gdyż warunki działania i produkt są w oczach potencjalnego klienta niemal identyczne. Źle zarządzany fundusz emerytalny to fundusz przynoszący straty lub zbyt niskie, w stosunku do pozostałych, zyski, powodujący zagrożenie zgromadzonych zasobów swoich członków, a w ostateczności nawet postawiony w stan upadłości. Dlatego też zarządzanie funduszem emerytalnym nie może odbywać się w zwykły sposób, gdyż niedopuszczalne jest, aby członkowie funduszu utracili wnoszone składki.(fragment tekstu)

The Open Pension Funds is an example of non typical relationship between companies on the same market. Open Pension Funds they be administrated by separated from them Common Pension Societies, moreover in they managements they participate different companies like depositaries. Present article treats about this how the Society administers with OFE and how his reward be counted and what part in this process fulfill accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. DER: Stopa zwrotu (nie) kontrolowana. "Dziennik Polski", 29-30 stycznia 2000 r.
 2. Jasińska M.: ABC otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych. "Nowe Ubezpieczenia" 1999, nr 3.
 3. Jonas K.; Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 591. Kraków 2002.
 4. Jonas K.: Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 565. Kraków 2002.
 5. Karpiński Sz.: Pobudzić konkurencję. "Rzeczpospolita", 15 października 2002 r.
 6. Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa 1996.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (DzU nr 50, poz. 481).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych - DzU nr 51, poz. 493.
 9. Sz. K.: Bezradne fundusze. "Rzeczpospolita", 20 lipca 2000 r.
 10. Sz. K.: Sztuczne zyski. "Rzeczpospolita", 13 stycznia 2000 r.
 11. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (DzU nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw - DzU nr 170, poz. 1651 z 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu