BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Judkowiak Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości finansowej w Danii
Selected Issues of Financial Reporting in Denmark
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 201-215, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Country
Dania
Denmark
Abstract
Rachunkowość jest dyscypliną, która dostarcza informacje o stanie zasobów majątkowych jednostek gospodarczych, o źródłach ich pochodzenia oraz skutkach finansowych decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie. Rachunkowość dostarcza również informacje o przebiegu procesów gospodarczych i ich wynikach, które po odpowiednim przekształceniu i interpretacji pomagają w ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. W tym celu jest sporządzane zestawienie i pomiar zasobów, wycena, dokumentacja i ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich dokonanych operacji gospodarczych. Księgi rachunkowe są podstawą opracowania sprawozdania finansowego, które jest zbiorem informacji o zasobach majątkowych jednostki i źródłach ich finansowania, o efektywności ich zaangażowania w działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe jest też elementem niezbędnym do przeprowadzenia analizy finansowej na potrzeby podejmowania decyzji. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu sprawozdawczości finansowej w Danii oraz porównanie podstawowych elementów (bilansu, rachunku zysków i strat) sprawozdania finansowego z obowiązującymi elementami sprawozdania finansowego w Polsce.(fragment tekstu)

The article represents a range of issues for financial reporting in Denmark and a comparison of the basic elements (balance sheet, profit and loss account) of the financial elements of the force in the financial statements in Poland (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Arsregnskabsloven nr 448, 7 Juni 2001.
  2. Bogforingsloven jf.lov nr. 1006, 23 December 1998.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu