BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Pakulska Jolanta (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli)
Title
Ubezpieczenia jako jeden z instrumentów finansowych
Insurance as One of Financial Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 373-380, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Instrumenty finansowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurances, Financial instruments, Insurance company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono jeden z podstawowych instrumentów finansowych, jakim jest ubezpie­czenie. Ponadto pokazano jego rolę, nie tylko gospodarczą, ale również społeczną. W dalszej części opracowania wskazano na wnioski wypływające dla polskiego systemu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Insurance as a one of the basic financial instruments has been presented in this article. It shows its economics and social role.Futher it presents conclusions for polish insurance system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Al.-Kaber M.: Rynki finansowe i instytucje. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym­stoku, Białystok 2006.
 2. Al-Kaber M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym­stoku, Białystok 2003.
 3. Holly R.: Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego jako obszaru strategicznej współ­pracy i rywalizacji wiodących podmiotów finansowych. "Gazeta Ubezpieczeniowe" 2003, nr 2.
 4. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/140/rynek_finansowy_wspolczesne_kariery_i_tendencje.html], z 12.01.2009 r.
 5. Kodeks cywilny, Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 6. Kwiecień I.: Istota i rola ubezpieczeń. W: Ubezpieczenia - rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa 2002.
 7. Przygodzka R.: Ubezpieczenia gospodarcze. W: Finanse. Red. J. Zarzecki. Wyd. Wyższej Szkoły Eko­nomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.
 8. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 9. Rozporządzenie ministra finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU 2003, nr 218, poz. 2144.
 10. System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte. Red. B. Pietrzak, Z. Pogański. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 11. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003, DzU nr 124, poz. 1151 ze zm.
 12. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu