BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kludacz Magdalena (Politechnika Warszawska)
Title
Mierniki pomiaru dokonań szpitala w zrównoważonej karcie wyników
Measures of Performances of Hospital in Balanced Scorecard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 231-241, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Pomiar i wycena w rachunkowości, Szpitalnictwo, Rachunkowość, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Usługi medyczne
Balanced Scorecard (BSC), Measurement and valuation in accounting, Hospital service, Accounting, Management in healthcare, Medical services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z ważniejszych etapów wdrażania zrównoważonej karty wyników jest definiowanie mierników, które będą stanowiły spójną całość i umożliwią całościowe spojrzenie na skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych. Wskaźnikami służącymi do pomiaru i oceny dokonań szpitali mogą być: koszty, satysfakcja pacjenta, efektywność procesu leczenia. Zrównoważona karta wyników służąca do oceny dokonań szpitali nie bazuje wyłącznie na wskaźnikach finansowych służących do pomiaru przeszłości i stanowiących podstawę decyzji krótkookresowych, ale również na miernikach niefinansowych, które pozwolą ocenić, jakie warunki należy spełnić, aby tworzyć wartość dla pacjentów, zwiększyć wewnętrzne możliwości szpitala oraz inwestować w jego pracowników.(fragment tekstu)

The strategic management process in hospitals needs an instrument that allows to measure and asset their performances and helps the managers to take the right decisions in the right time. Such instrument could be Balanced Scorecard fitted to the hospitals' needs and their medical activity. One of the most important task during construction this tool is defining and choosing the measures for analysis, measurement and assessment of hospitals performances. This article shows the importance the nonfinancial measures, problems with the selection of the suitable measures to Balanced Scorecard and possibilities of applying them to hospitals to take the right decisions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kapłan R.S., Norton D.P: Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Kapłan R.S., Norton D.P.: Balance without Profit. "Financial Management", styczeń 2001.
  3. Nadolna B.: Miary zrównoważonej karty wyników jako kryteria wyboru w decyzjach operacyjnych. W: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji. Red. E. Nowak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 15. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  4. Nita B.: Projektowanie mierników w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstw. W: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji. Red. E. Nowak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 15. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  5. Pietrzak M.: Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard - mierniki i wartości docelowe. "Controlling" nr 3, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu