BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wprowadzenie budżetowania na podstawie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej : wyniki badań
Introduction of Activity Budgeting in Car Transport Enterprises - Results of Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 259-270, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie, Rachunek kosztów działań, Przedsiębiorstwo transportowe, Komunikacja autobusowa
Management accounting, Budgeting, Activity Based Costing (ABC), Transport company, Bus service
Note
streszcz., summ..
Abstract
W przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej nie funkcjonuje budżetowanie na podstawie działań, ani także rachunek kosztów działań, ale można dostrzec pewne elementy tradycyjnego budżetowania. Bardzo ważnym faktem jest, że przedsiębiorstwa PKS wyrażają zainteresowanie budżetowaniem ABB i rachunkiem ABC, co może świadczyć, że dostrzegają one problem optymalizacji kosztów pośrednich. Analizując budżetowanie na podstawie działań, można skonstatować, że w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej tylko budżetowanie na podstawie działań połączone z rachunkiem kosztów działań umożliwi optymalizowanie wielkości kosztów pośrednich.(fragment tekstu)

Today information about indirect costs are very important. This instrument has not fulfilled of new requirements in activity based budgeting helps to look at car transport enterprises, as activities and processes, rather than separate branches because each companies has many processes and activities. Thanks to budgets one can diagnose stocks in car transport enterprises and control them. Thanks to separate activity based budgeting helps to analyze reasons for costs formation and foresee still increasing indirect costs. In article show definitions of Activity Based Budgeting, and also conception the results of investigations for subject of budgeting in car transport enterprises. In article show of introduce conception of Activity Based Budgeting in car transport enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. ABBChapter 5_ Activity Based Costing.htm.
 2. Activity Based Budgeting - Definition, http://www.leanadvisors.com/Leanglossary/definition.cfm/Word/Activity%20Based %20Budgeting.cfm.
 3. Activity Based Budgeting - ABB, http://financial- dictionary.thefreedictionary.coni/Activity+Based+Budgeting+-+ABB.
 4. Bullish Attitude: Get into Currency Trading, http://www.investopedia.coni/terms/a/abb.asp.
 5. Durfee D.: Alternative budgeting, Companies are still looking for better ways to set performance targets. CFO JUNE 2006.
 6. Gos W.: Budżety w zarządzaniu. W: Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 2004.
 7. Horngren Ch.T.: Management Accounting: Some Comments. "Journal of Management Accounting Research" 2004, Vol. 16. Stanford University
 8. . Leszczyński Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce. Oddk, Gdańsk 2004.
 9. Piosik A.: Zasady rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Serritzlew S.: Linking Budgets to Activity: A Test of the Effect of Output-Purchase Budgeting. Public Budgeting & Finance, Summer 2006.
 11. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej (rozprawa habilitacyjna). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu