BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem mezzanine
Financing of Companies with Mezzanine Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 223-237, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Finansowanie mezzanine, Finansowanie przedsiębiorstwa, Rozwój
Mezzanine finance, Financing enterprises, Development
Note
summ.
Abstract
Alternatywne rodzaje finansowania, tj. mezzanine zaczynają być traktowane jako uzupełnienie tradycyjnych instrumentów finansowania przedsiębiorstwa. Mezzanine łączy w sobie elementy długu i kapitału własnego. Mezzanine jest jednym z rodzajów private equity, czyli kapitału wysokiego ryzyka adresowanego do spółek niegiełdowych na różnych etapach ich rozwoju. Oprócz mezzanine, w skład private equity, wchodzą: venture capital, finansowanie wykupów menedżerskich (ang. Management Buy Out) i pozostałe rodzaje finansowania. Wyróżnia się dwie klasyfikacje instrumentów finansowych o charakterze mezzanine. W krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym różnorodność narzędzi mezzanine jest największa (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Do instrumentów mezzanine zalicza się np. pożyczki podporządkowane, pożyczki partycypacyjne czy obligacje zamienne na akcje. Barierami, które spowalniają w Polsce proces rozpowszechnienia mezzanine jest słaba jego znajomość wśród właścicieli przedsiębiorstw, a także nieufność ich w przyjmowaniu kapitału o charakterze zbieżnym do kapitału własnego. Jednakże możliwości jego wykorzystania, a także jego elastyczność pozwala prognozować jego szybki rozwój w Polsce. Inne przesłanki rozwoju tego typu finansowania przedsiębiorstw w Polsce są następujące:• deficyt kapitału - w najbliższych latach wiele firm będzie potrzebowało finansowania na zakup środków trwałych i innych środków produkcji, aby móc konkurować na rynku UE i rynkach światowych, • rozwój rynku private equity - czemu towarzyszy presja, by finansować coraz większe transakcje przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu, co bezpośrednio przekłada się na popyt na mezzanine, • deficyt finansowania dłużnego - banki, które kierują się głównie możliwością zabezpieczenia na aktywach pożyczkobiorców, a nie poziomem generowanej przez nich gotówki, nie są w stanie zapełnić tej luki.(abstrakt oryginalny)

Alternative forms of financing such as mezzanine finance are becoming the center of attention as a supplement to the traditional forms of corporate financing. Mezzanine is a type of financing that combines elements of debt and equity financing. The specific form of a mezzanine financing instrument is classified first by its position between equity and debt in the balance sheet (equity vs. debt mezzanine), and second, by its tradability, which ranges from book instruments (private mezzanine) to those which can be traded on the capital markets (public mezzanine). The most important mezzanine financing instruments include subordinated loans, participating loans, "silent" participations, profit participation rights, convertible bonds, and bonds with warrants.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Augustyniak S.: Rozwój przez mezzanine. CEO Magazyn kadry zarządzającej, s. 2, 1.01.2005.
  2. Enz T., Ravara C.: Mezzanine Finance - A Hybrid Instrument with a Future. "Economic Briefing" nr 42, Credit Suisse.
  3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Red. M. Panfil. Difin, Warszawa 2008.
  4. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka. FRR 2000.
  5. Jurczewska M., "Doradca Podatnika" 2006, nr 7.
  6. Roden D., Lewellen W.: Corporate capital structure decision: evidence from leveraged buyouts. "Financial Management", Summer 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu