BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej organizacji zorientowanych projektowo
Portfolio Analysis in Strategic Management Accounting of Project-Based Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 281-292, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Interdyscyplinarność, Rachunkowość zarządcza, Analiza portfelowa, Zarządzanie projektem, Zarządzanie portfelem projektów
Interdisciplinarity, Management accounting, Portfolio analysis, Project management, Project Portfolio Management (PPM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Strategiczna rachunkowość zarządcza jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy powiązanym koncepcyjnie i metodologicznie z finansami przedsiębiorstw, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi i - oczywiście -z zarządzaniem strategicznym. Metody portfelowe, omówione w tym artykule, chociaż mają już ponad półwieczną historię, nadal inspirują teoretyków i znajdują zastosowania w praktyce jako metody wspomagające decyzje zarządzających informacjami dotyczącymi zrównoważenia i zdywersyfikowania zestawu projektów realizowanych w przedsiębiorstwie. Rosnąca rola projektów i organizacji zorientowanych projektowo, a co za tym idzie - rozwój strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, powoduje zainteresowanie klasycznymi metodami portfelowymi oraz rozwój kolejnych, nowych metod.(fragment tekstu)

The main aim of the paper is to present the possibility of application of portfolio analysis methods in strategic management accounting of project-based organizations. In the first part of the paper the essential issues of strategic management accounting for projects, such as contingences of the development and major instruments have been demonstrated. Next, selected methods of portfolio analysis have been presented. They could be used in the evaluation of project portfolio, first of all they could facilitate the assessment of diversification and balance in project portfolio. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 2. Kerzner H.: Advanced project management. Edycja Polska. Wyd. Helion, Gliwice 2005.
 3. Kozarkiewicz A.: Projects and accounting - relations, requirements and challenges. W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii. Red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 4. Łada M., Kozarkiewicz A.: Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 5. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Wyd. Oficyna, Kraków 2008.
 6. Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J.: Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka. TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 7. Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki. Red. M. Kostera. Wyd. Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa 2008.
 8. Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii. Red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 9. Rybicki J.: Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk2000.
 10. Sahlin-Andersson K., Soderholm A.: Beyond project management - New perspectives on the temporary-permanent dilemma. Liber, Malmo 2002.
 11. Shenhar A.J., Dvir D.: Project management research - The challenge and opportunity. "Project Management Journal" 2007, vol. 38, no. 2, s. 93-99.
 12. Simmonds K.: Strategic Management Accounting. "Management Accounting" 1981, vol. 59, April.
 13. Strategiczna rachunkowość zarządcza. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
 14. Strategiczne zarządzanie kosztami. Red. E. Nowak. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu