BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka
Capital Growth Theory at Various Risk Level Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 293-304, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy, Kapitał, Stopa zwrotu
Stock market companies, Capital market, Capital, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
W gospodarce, która jest grą o sumie niezerowej, właściciele kapitału dążą do pomnożenia jego koncentracji, a zatem do zwiększenia wartości zbioru posiadanych zasobów materialnych, jak i niematerialnych. Efektem tego działania jest wzrost gospodarczy. W tym kontekście zasadniczą kwestią jest związek ryzyka z możliwą do uzyskania i powszechnie akceptowalną godziwą stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału. Zbadanie zmiany kapitału zaangażowanego w dane przedsięwzięcie, charakteryzujące się określonym poziomem ryzyka, umożliwia system rachunkowości. Dane pochodzące z systemu rachunkowości wspomagają zatem proces zarządzania jednostkami, których główną misją jest inwestowanie powierzonego kapitału. Ma to miejsce w przypadku funduszy emerytalnych, ale także w przypadku wszelkiego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Jednostki te inwestują zgromadzone środki poprzez giełdy papierów wartościowych, gdzie ryzyko inwestycyjne określane jest między innymi poprzez poziom kapitalizacji spółek. W dobie ogólnoświatowego kryzysu inwestorzy bardziej niż kiedykolwiek charakteryzują się awersją do ryzyka, a zatem są skłonni inwestować kapitał w stosunkowo bezpieczne inwestycje, a co za tym idzie, w spółki o dużej kapitalizacji. Celem artykułu jest określenie relacji pomiędzy średnimi przyrostami kapitału w spółkach tworzących na dzień 31.01.2008 indeksy S&P 500, S&P 400, S&P 600, a zatem reprezentujących odmienne warunki ryzyka inwestycyjnego, na przykładzie kroczącego dziesięcioletniego okresu z przedziału 1989-2007, z jednorocznym przesunięciem okna. (fragment tekstu)

Entities, which main mission is to invest capital, exercise their obligations at stock exchanges, where stock from various risk level indices is bought. The paper analyses relations among average capital increases in 10 year periods for companies constituting S&P 600, S&P 400 and S&P 500 indices. As a result of an empirical research, it can be said that companies with a lowest investment risk level, described by a capitalization level, realized a highest average capital increase pace. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance. The McGraw-Hill Companies, New York 1996.
  2. DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J.E., Runkle D.E.: Hypothesis testing. W: Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods. CFA Program Curriculum vol. 1. CFA Institute, Pearson Publishing, Boston 2007.
  3. Dobija M.: Prodiiktywno.ić pracy a tempo wzrostu kapitału. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  4. Dobija M.: Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójności społeczno-ekonomicznej. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. Zeszyt nr 12. Red. M.G. Woźniak. Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2008.
  5. Ibbotson R., Siegel L.: How to Forecast Long-Run Asset Returns. W: The Eąuity Risk Premium. Essays and Explorations. Red. W.N. Goetzmann, R.G. Ibbotson. Oxford University Press, Oxford 2006.
  6. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  7. Standard & Poor's, http;//www2.standardandpoors.com, 2009.
  8. Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 2007. Classic Edition Yearbook. Ibbotson Associates, Chicago 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu