BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Charakterystyka opcji oraz wykorzystanie "greckich współczynników" do pomiaru wrażliwości ich cen
Characteristics of Options and their Sensitivity Measured with 'Greeks'
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 305-318, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Opcje, Instrumenty pochodne
Options, Derivatives
Note
streszcz., summ..
Abstract
Historia opcji sięga czasów starożytnej Grecji. Pierwszą transakcję opcyjną przypisać można Talesowi, który przewidując dobre zbiory oliwek, kupił prawo do wykorzystania pras oliwnych. Kiedy urodzaj rzeczywiście nastąpił, Tales zrealizował swoją opcję, osiągając ogromny zysk. W XVII wieku pierwowzory transakcji opcyjnych stosowane były w handlu tulipanami. Kontrakty te polegały na tym, że handlujący tulipanami nabywali prawo kupna, aby mieć pewność, że będą mogli zwiększać zapasy w przypadku wzrostu cen przez wezwanie drugiej strony kontraktu do dostarczenia tulipanów po ustalonym wcześniej cenie. Z kolei hodowcy kwiatów szukali zabezpieczenia przed spadkiem cen, nabywali prawo sprzedaży towaru po ustalonej wcześniej cenie. W ten sposób wystawca prawa przyjmował ryzyko zmiany ceny w zamian za premię. Miała ona rekompensować ryzyko związane ze spadkiem cen. W roku 1973 powołano do życia Chicago Bard of Trade, jako pierwszą giełdę, na której obracano kontraktami opcyjnymi. Po jej sukcesie powołano kolejne giełdy: American Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange. (fragment tekstu)

Option is a financial derivative that represents a contract sold by one party (option writer) to another party (option holder). The contract offers the buyer the right, but not the obligation, to buy (call) or sell (put) a security or other financial asset at an agreed-upon price (the strike price) during a certain period of time or on a specific date (excercise date). Strike prices are one of the key determinants of the premium, which represents the market value of an options contract. Other determinants include the time until expiration, the volatility of the underlying security and prevailing interest rates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rachunkowość finansowa. Red. Z. Messner. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z.: Rachunkowość finansowa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  4. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej. Red. K. Sawicki. Wrocław 2005.
  5. Swiderska G.K.: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Difin, Warszawa 2003.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 8. LexisNexis, Warszawa 2006.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 9. LexisNexis, Warszawa 2006.
  8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. T. 1 i II. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Białystok 2007.
  9. www.finanse.egospodarka.pl/l 9330, Wycena-opcji-vega-rho-i-volatiiity, 1,48,1.html.
  10. http://www.finanse.egospodarka.pl/19041 ,Wycena-opcji-wspolczynnik-delta, 1,48,1 .html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu