BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej (Politechnika Łódzka)
Title
Wpływ spadków indeksów na giełdach na działania funduszy venture capital
Stock Market Downturns and Venture Capital Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 247-255, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundraising, Giełda, Fundusze venture capital
Fundraising, Stock exchange, Venture capital funds
Note
summ.
Abstract
Fundusze venture capital powszechnie uważa się za inwestorów długoterminowych. Dane świadczą jednak o zależności ich działań od krótkoterminowych zmian cen akcji na rynkach papierów wartościowych. Autor analizuje powody istnienia takich zależności oraz skutki dla przedsiębiorstw finansowanych przez fundusze.(abstrakt oryginalny)

Venture capitalists are commonly understood as long term investors with eight to ten years investment perspective. Historical data suggests however that both investment and fundraising activities are correlated with stock market indexes. The author analyzes the possible causes and implications of such changes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barry Ch.B., Muscarella J.Ch., Peavy J.W., Vetsuypens M.R.: The role of venture capital in the creation of public companies: Evidence from the going public process. "Journal of Economics"1990, nr 27.
  2. Gompers P.A., Lerner J.: The Venture Capital Cycle. The MIT Press, Cambridge Massachusetts 1999.
  3. Jeng L.A., Wells Ph.C.: The determinants of venture capital funding: evidence across countries. "Journal of Corporate Finance" 2000, nr 6.
  4. Klonowski D.: The Evolution of the Venture Capital Industry in Transition Economies: The Case of Poland. "Post-Communist Economies" 2005, Vol. 17, nr 3.
  5. Lerner J., Shane H., Tsai A.: Do equity financing cycles matter?: evidence from biotechnology Alliances. "Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 67, Is. 3.
  6. Lowry M.: Why does IPO volume fluctuate so much? "Journal of Financial Economics" 2003, Vol. 76.
  7. Pomykalski P.: Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. W: Ostaszewski J.: Prawno Ekonomiczne Aspekty Rozwoju Przedsiębiorczości. Część druga: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości. Warszawa 2003.
  8. Węcławski J.: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu