BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogibowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie narzędzi hybrydowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym
Using Hybrid Tools in International Tax Planning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 473-484, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Podatki
Financial instruments, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Struktury hybrydowe są jednym w wielu narzędzi międzynarodowego planowania podatkowe­go. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty działania narzędzi hybrydowych oraz możliwości wykorzystania ich w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Dla celów podatko­wych wyróżniamy: hybrydyzację finansową i hybrydyzację podmiotowości prawnej. W opracowaniu zaprezentowano przykładowe struktury hybrydowe, które umożliwiają optymalizację obciążeń podat­kowych. Omówiono także możliwości wykorzystania ich na gruncie polskich przepisów. (abstrakt oryginalny)

Hybrid structures are one of many tools of international tax planning. The purpose of this work is to present the issue of the hybrid tools and the possibilities of using them in international tax plan­ning. It presents the examples of the hybrid structures that enable companies to optimize their tax bur- den. This paper also attempts to analyze the possibilities of using the hybrid tools based on Polish tax law. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fundamental Reform of Corporate Income Tax. OECD Tax Policy Studies, OECD 2007.
  2. Fiszer J.: Czym są podmioty i instrumenty hybrydowe w prawie podatkowym. "Gazeta Prawna" z 16.09.2008.
  3. Kwaśny P, Grzymała M.: Optymalizacja podatku dochodowego. CFO "Magazyn Finansistów" 2007, nr 5.
  4. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  5. Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implika­cje dla Polski. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2007.
  6. Sylwestrzak P.: Hybrydyzacja osobowości prawnej dla celów podatkowych. W: Międzynarodowe pla­nowanie podatkowe. Red. Ł. Ziółko. Difin, Warszawa 2007.
  7. Finanse przedsiębiorstwa. Red. J. Szczepański, L. Szyszko. PWE, Warszawa 2007.
  8. Tomiczek G.: Zastosowanie narzędzia hybrydowego w planowaniu podatkowym. "Monitor Podatko­wy" 7/2008.
  9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.).
  10. Wasiluk A.: Finansowanie długiem. W: Międzynarodowe planowanie podatkowe. Red. Ł. Ziółko. Di­fin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu