BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir
Title
Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o upadłość a sprawozdawczość finansowa
Responsibility for Not-Applying for the Bankruptcy and Financial Reporting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 195-203, Rys., bibliogr. poz. 16
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial reporting, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Odpowiedzialność prawna za niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest dotkliwa i dla wielu przedsiębiorców zaskakująca. Niniejszy artykuł przedstawia rodzaje i zasady tej odpowiedzialności oraz pokazuje warunki uwolnienia się od odpowiedzialności. Wprowadzenie rozwiązań systemowych w systemie rachunkowości finansowej i zarządczej z pewnością pomoże zapobiec wielu przypadkom takiej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The legal responsibility for not-applying for bankruptcy is severe and for many entrepreneurs surprising. This article is focusing on presenting kinds and principles of this responsibility and is showing conditions freeing oneself of the resposibility. Implementing system solutions in the system of the financial and management accounting will help to prevent many coincidences of such responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Domagalski M., Zgłaszał upadłość, ale nieudolnie. "Rzeczpospolita", 07.03.2006.
 2. Lewandowska I., Gdy członek zarządu szkodzi własnej spółce. "Rzeczpospolita", 17.03.2006.
 3. Lewandowska I., Konsekwencje błędu we wniosku o upadłość. "Rzeczpospolita", 28.04.2006.
 4. Mioduchowska - Jaroszewicz E., Analiza wskaźnikowa w ocenie niewypłacalności przedsiębiorstw, W: Zarządzanie finansami, tom 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2002.
 5. Orżewski W., Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowycłt, oddk, Gdańsk 2007.
 6. Skoczylas W., Sprawozdawczość finansowa jako podstawa identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej. W: Zarządzanie finansami, tom 1, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2002, s. 210-211.
 7. Sobiech Ł., Skarga pauliańska to skuteczny sposób na nierzetelnych dłużników. "Gazeta Prawna", nr 201, 16.10.2007.
 8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 9. Tędziagolska J., Odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 1999.
 10. Wojtkowiak G., Przestępstwa gospodarcze na przykładzie upadłości przedsiębiorstw.
 11. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 12. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami - Kodeks kamy.
 13. Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami - Kodeks spółek handlowych.
 14. Dz.U. z 2002 r. nr 197, poz. 1661 z późniejszymi zmianami - Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 15. Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami - Prawo upadłościowe i naprawcze.
 16. Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami - Prawo spółdzielcze.
 17. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ordynacja podatkowa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu