BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogoziński Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój rynku private equity w Polsce
Development of Private Equity Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 271-279, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundraising, Rozwój, Rynek private equity
Fundraising, Development, Private equity market
Note
summ.
Abstract
Z pojawieniem się inwestycji typu private equity wiązano duże nadzieje. Uważa się bowiem, że ma ona szczególny wpływ na komercjalizacje prac badawczych oraz rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki. Oprócz tego rynek private equity miał zapewnić finansowanie sektora MŚP. W pracy jest prezentowany rozwój rynku private equity opisanego za pomocą trzech wielkości - środków pozyskanych, środków zainwestowanych i wyjść z inwestycji. Praca ma głównie cel poznawczy. Jedynie na samym jej końcu autor stara się wskazać czynniki, które będą warunkować rozwój rynku w najbliższych latach.(abstrakt oryginalny)

Private equity capital is considered to have a significant influence on the implementation of R+D results and grow of the innovative economy sectors. In addition private equity investments were expected to fill the gap in financing SME. In this paper the development of the private equity market is described by three measurements - fundraising, investments and exits. The aim of this paper is to present this development in the past and based on those data the author will try to forecast changes coming in the next few years.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje private equity / venture capital. Key Test, Warszawa 2004.
  2. EVCA: Yearbook 1999-2007, www.evca.com.
  3. PSiK: Informacja prasowa z dnia 16.06.2007, www.ppea.org.pl.
  4. Sieradzan P.: Bariery i ograniczenia rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce. "Nasz Rynek Kapitałowy", 2004, nr 6.
  5. PriceWaterhouseCoopers: Global Private Equity Report 2006, www.pwcmoneytree.com.
  6. Kornasiewicz A.: Venture Capital - W krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu