BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw według projektu rady międzynarodowych standardów rachunkowości
Financial Reporting of Small and Medium-Sized Entities According to an Exposure Draft Prepared by International Accounting Standards Board
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 205-217, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial reporting, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę projektu standardu sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich jednostek stworzony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Porównanie z pełną wersją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ujawnia dużą zbieżność regulacji, a zaproponowane uproszczenia, choć obniżają koszty przygotowania sprawozdań finansowych, mogą nie odpowiadać potrzebom najważniejszych użytkowników informacji finansowych MŚP. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the exposure draft of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities issued by International Accounting Standards Board. In comparison to the full version of International Financial Reporting Standards the draft reveals many similarities. Although the simplifications of recognition and measurement principles lowers costs of financial reporting, they may not meet the requirements of the main users of financial reports of small and medium-sized entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A Plain English Handbook: How to create elear SEC disclosure documents. SEC 1998.
  2. Basis for Conclusions on Exposure Draft International Financial Reporting Stan-dard for Smali and Medium-Sized Entities. lASB 2007.
  3. International Financial Reporting Standard for Smali and Medium-sized Entities (IFRSfor SMEs). "Project Update", 21 February 2008, www.iasb.org.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007. lASB/SKwP 2007.
  5. Nowak W. A.: Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (numer specjalny), tom 38 (94), Warszawa 2007, s. 167-191.
  6. Preliminary Views on Accounting Standards for Smali and Medium-sized Entities: discussion paper. IASB 2004.
  7. Projekt "Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw ", lASB 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu