BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Shkura Iryna, Jantoń-Drozdowska Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Finansowanie działalności przedsiębiorstw na Ukrainie
Financing of Enterprises Activity in Ukraine
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 281-292, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa
Financing enterprises
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury finansowania działalności przedsiębiorstw na Ukrainie w latach 2003-2007. W okresie tym w strukturze i dynamice finansowania przedsiębiorstw ukraińskich zachodziły istotne zmiany. Z analizy wynika, że głównym źródłem kapitału dla przedsiębiorstw były kredyty bankowe, wśród których rośnie udział kredytów długoterminowych. Jednakże rosła rola instrumentów dłużnych jako środka pozyskiwania kapitału (ponad pięciokrotnie) oraz emisji akcji.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the results of enterprises' financing structure analyses in Ukraine. There are statistical dates from the period 2003-2007 years. Within this period changes in the dynamic and structure of enterprise financing had been held. It was noticed that banking credits are becoming a main source of financial resources. Moreover, it's important to note that the share of long-term credits was increasing as well. Besides, the role of bonds as the way of attracting capitals was growing (more than 5 times growth) and stock's issues also.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Fedorenko W., Gawrilowa T.: Ekonomiczne stanowyszcze pidpryemstw ta inwestycyjni procesy. "Ekonomika Ukrainy" 2003, nr 5.
 2. Smirnow W., Arcyszewskij L.: K zadejstwowaniu wnebudzhetnych istocznikow finansirowanija inwesticij. "Rossijskij ekonomiczeskij zhurnal" 1997, nr 5-6.
 3. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/fin/frg/frg_u/frg1207_u.htm.
 4. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2003/fin/frg/frg_u/frg122003.html.
 5. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/fin/frg/frg_u/frg1207_u.htm.
 6. http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2003/fin/frg/frg_u/frg122003.html.
 7. Sprawozdanie o działalności Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego za 2003 oraz 2006 rok, w: http://www.ssmsc.gov.ua.
 8. http://www.bank.gov.ua.
 9. http://ukrstat.gov.ua.
 10. http://www.uaib.com.ua.
 11. http://www.aub.com.ua/ua/2008.html.
 12. http://www.aub.com.ua/ua/2003.html.
 13. Alekseewa M.: Komu kredity, korotkie i dlinnye? [w:] http://e-finance.com.ua/banks/2008/02/20/Komu_ kredity_korotkie_i_dlinnye.
 14. Zakon Ukrainy Pro cinni papary i fondowy birzhu, [w:] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1201-12.
 15. http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=2723&Callback=0.
 16. Sprawozdanie o działalności Komisji Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego za 2006 rok,w: http://www.ssmsc.gov.ua.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu