BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Rozwiązania prawne małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości - stan bieżący i oczekiwania
Contemporary Condition and Expectations of Legal Solutions of Small and Middle-Size Companies in the Field of Accountancy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 265-274, Tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Oczekiwania, Prawo, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Expectations, Law, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Statystyki wskazują, że wiele polskich małych i średnich przedsiębiorstw kończy swoją działalność po pierwszym lub drugim roku swojego funkcjonowania. Ważna jest postawa i polityka władz rządzących, które powinny wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez uproszczenie regulacji prawnych, w tym rozwiązań ewidencyjnych i prezentacji informacji finansowej, systemu podatkowego i ułatwienie dostępu do źródeł finansowania. (abstrakt oryginalny)

Statistics show, that many small and middle-size Polish companies stop running their business activities after one or two years of functioning. What seems to be significant, is the attitude and policy of authorities which should support the development of small and middle enterprises through modification and simplification of legal regulations including evidence solutions and presentation of financial information as well as the tax system. The authorities should also simplify the access to the sources of financing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzania mała firmą. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 2. Strużycki M.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, DIFIN, Warszawa 2002.
 3. M. Majkowska: Rządowe zmiany w ustawie o rachunkowości mogą wejść w życie od 2009 roku, "Gazeta Prawna", 2008, nr 7.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
 5. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 7. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535.
 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działałności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 104-106.
 9. Opinia prawna na temat poselskiego projektu ustawy o aminie ustawy o rachunkowości (druk991) http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/B1451759381C3F72C1257313002B82F3/$F ile/i 1709_07.rtf?OpenElement
 10. http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsfy0/C5D2832AC4DF 19D2C12571F1004170 AA/$fde/991.pdf
 11. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/B1451759381C3F72C1257313002 B82F3/SFile/il709_07.rtf?OpenElement
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu