BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu przedsiębiorców indywidualnych w Polsce
Role of Cooperative Banks In Financing Individual Entrepreneurs in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 293-301, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Finansowanie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorczości
Cooperative banks, Financing enterprises, Entrepreneurship financing
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono skalę finansowania przedsiębiorców indywidualnych przez banki spółdzielcze w Polsce. Z badań empirycznych wynika, że na poziom kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w aktywach ogółem statystycznie istotnie wpływały rok badań, typ gmin i rodzaj województwa, na terenie którego prowadziły one działalność.(abstrakt oryginalny)

In this paper the scale of financing for individual companies supplied by cooperative banks in Poland was presented. Empirical study results suggest that the level of loans to individual entrepreneurs relative to total bank assets was statistically significant influenced by study year and spatial location of bank activity (gmina and voivodship).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Balcerowicz E.: Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. CASE,Warszawa 2002.
  2. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju. Red. N. Daszkiewicz. Wyd. CeDeWu.Warszawa 2007.
  3. Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
  4. Rao R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Wyd. PWN, Warszawa 1982.
  5. Skowronek-Mielczarek A: Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
  6. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica.pl na przykładach z medycyny. Wyd. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 1998.
  7. Szczepankowski P: Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd.Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu