BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Podatek akcyzowy i cło jako istotne obciążenia finansowe sektora msp w Polsce
Excise Tax and Duty as Important Financial Loads of SME Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 275-280, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Akcyza, Podatek akcyzowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Excise duty, Excise tax, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo istotna rolę w rozwoju gospodarki Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Dlatego przyjazny system podatkowy jest bardzo ważny w rozwoju tego sektora. Pozytywną rzeczą jest to, że wydatki przedsiębiorstw rosną z roku na rok czyli firmy te rozwijają się, ale jest za mało ułatwień dla nich. W niniejszej pracy omawiam podatek akcyzowy i cło jako istotne obciążenia finansowe dla funkcjonowania sektora MSP w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises play very important role in development of polish economy, as well as whole European Union. So, friendly tax system is very important in this development of sector. There is positive thing, that from year to year expenses of enterprises grow or these firms spread out , but it is for they not enough simplification too. I discuss excise tax in the present work and duty as important financial loads for functioning sector SME in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chmiel J.: Stan sektora MSP w 2003 roku w Polsce. PARP, Warszawa 2005.
  2. Kaczor T., Misiąg W., Niedzielski A.: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu dochodów publicznych. PARP, Warszawa 2001.
  3. Partner przedsiębiorcy. PARP, Warszawa 2005.
  4. Raporty o stanie sektora MSP w Polsce PARP, Warszawa 1998-2004.
  5. Strona internetowa: www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu