BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka-Kluźniak Zofia (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Charakterystyka projektu międzynarodowego standardu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw
Description of the Exposure Draft of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 281-292, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
International Accounting Standards (IAS), Accounting, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest charakterystyka projektu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP jako podstawy do publicznej dyskusji o możliwościach jego wdrożenia w praktyce. Artykuł zawiera także przesłanki standaryzacji rachunkowości MŚP wynikające z analizy potrzeb informacyjnych odbiorców i możliwości dostarczania tych informacji przez system rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to describe a project of International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities as a base to public discussion about possibilities of its implementation in practice. The article contains also reasons for standardization of accountancy in SME which come from the analysis of informational needs of users and possibilities of delivering that information through the accountancy system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamek J., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 36(92), SK w Polsce, Warszawa 2007 r.
  2. Nowak W. A., Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek. Rachunkowość m 7 z 2007 r.
  3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Rachunkowość nr 10 z 2007 r.
  4. Zadrożny K., Wrzosek A., Rachunkowość małego przedsiębiorstwa. Rachunko-wość nr 2 z 2006 r.
  5. Preliminary Views on Accounting Standards for Smali and Medium-sized Entities, lASB, London 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu