BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niektóre zagadnienia ustalenia zasad (polityki) rachunkowości i stosowania polityki bilansowej w przedsiębiorstwach, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania
Selected Issues of Accounting Policy Formulation and Execution in Enterprises Whose Financial Statements are not Subject to the Compulsory Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 293-304, Rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Bilans, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka
Balance sheet, Accounting, Small business, Politics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia rachunkowości małych przedsiębiorstw. Określeniem tym objęto jednostki gospodarcze których roczne sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania. W szczególności wskazano problemy związane z ustaleniem zasad (polityki) rachunkowości i stosowaniem uproszczeń w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, a także wykorzystaniem polityki bilansowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected issues of accounting of small enterprises. The small enterprises are defined as entities whose whose financial statements are not subject to the compulsory audit and publication. The paper identifies problems with accounting policy formulation and simplifications in the area of accounting and tax law as well as with using the accounting policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K.: Materialna i formalna polityka bilansowaw polskich firmach, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Red. K.Sawicki, WiD Ekspert, Wrocław 2001.
  2. Jaworski J.: Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w ra-chunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w prak¬tyce rachunkowości, red. I.Sobańska i A.Szychta, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
  3. Kiziukiewicz T.: Analiza finansowa w zarządzaniu firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa, red. K.Sawicki, WiD Ekspert, Wrocław 2001.
  4. Nowak W.A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, Rachunkowość, 2007, nr 7.
  5. Sawicki K. , Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzanie firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa, red. K.Sawicki, W i D Ekspert, Wrocław 2001.
  6. Woehe G.: Die Handels - und Steuerbilanz, Muenchen 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu