BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słoński Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Statyczne metody ustalania optymalnej pojemności zadłużeniowej w przedsiębiorstwach
The Impact of an Acceptable Level of Risk on Firm's Debt Capacity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 303-312, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Metody statystyczne, Zadłużenie, Przedsiębiorstwo
Statistical methods, Indebtedness, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Dźwignia finansowa i wskaźnik struktury kapitału jest mechanizmem wykorzystywanym do analizy zmian w strukturze kapitału przedsiębiorstwa. Uwzględnienie podczas analizy wymiany ryzyka finansowego na korzyść pozwala ograniczyć subiektywizm oceny zmian ryzyka. Skłonność zarządu do podejmowania ryzyka będzie wpływać jedynie na wielkość minimalnego wskaźnika rentowności oraz minimalne prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. Przedstawiona w artykule procedura pozwala na obliczenie maksymalnej pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Financial leverage and coverage ratios are used by scholars and practitioners very often despite of certain defects. The analysis of a financial leverage effect is primarily focused on benefits, while the changes of risk is scrutinized with rather subjective criteria. The trade-off between a financial risk and benefits is analyzed, so the subjective factor is reduced to a acceptable level of risk, the management (or creditors) would like to deal with. This assumptions determines firm's maximum debt capacity.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Donaldson G.: Corporate Debt Capacity. A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity. BeardBooks, Washington 2000 (reprint wydania z 1961).
  2. Leibowitz M., Kogelman S., Linderberg E.: A Shortfall Spproach to the Creditor's Decision: How Much Leverage Can a Firm Support? "Journal of Financial Analyst", May-June 1990.
  3. Lumby S.: Investment Appraisal and Financing Decisions. Chapman&Hall, London 1993.
  4. Rizzi J.V.: Determining Debt Capacity. "Commercial Lending Review" 1994, Spring.
  5. Rizzi J.V.: Viewpoint: Preparing for Changes in Leveraged Finance. "American Banker", www.americanbanker.com, 6 czerwca 2007.
  6. Ross S., Westerfield R., Jaffe J.: Corporate Finance. Irwin, Homewood 1990.
  7. Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. Macmillan Publishing Company, Nowy Jork 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu