BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rola identyfikacji kosztów logistyki w kształtowaniu wyniku finansowego MŚP
The Role of the Identification of Logistics Costs in Shaping Financial Results of SME
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 305-313, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Koszty, Logistyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Costs, Logistics, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia wpływ kosztów logistyki na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zawiera wyodrębnienie i identyfikację kosztów magazynowania z ogółu kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie oraz pomiar ich wielkości. Zawiera również propozycję ewidencji kosztów magazynowania możliwą do wkomponowania w istniejący plan kont przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the influence of logistics costs on financial result of enterprise. The paper shows singles out and the identification and measurement of value of storage costs with totality of costs in the example - enterprise. It contains the proposal of record of storage costs possible to putting into a composition in existing accounts plan of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Abt S.: Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
  2. Barcik R., Owsiak D.: Zintegrowany system zarządzania materiałami produkcyjnymi. Logistyka 1/2004.
  3. Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995.
  4. Sobkowiak A.: Zarządzanie zapasami - sztuka czy umiejętność?, Logistyka a Jakość 2/2001.
  5. Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu logistyką, WSL, Poznań 2001.
  6. Pfohl H.C.: Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
  7. Weselik A.: Kosztowe elementy do określenia optymalnej partii dostawy cz.2, Logistyka 6/2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu