BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczypa Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunkowość a uwarunkowania proekologicznej działalności przedsiębiorstwa
Organization of Accountancy - Conditionings in Pro-Ecological Activity of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 353-360, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Strategie proekologiczne
Accounting, Pro-ecological strategies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rachunkowość w przedsiębiorstwie najczęściej rozpatrywana jest jako system informacyjny. Generuje ona, przetwarza i prezentuje różnorodne informacje, które są wykorzystywane przez odbiorców zewnętrznych oraz odbiorców wewnętrznych. W najbliższym okresie prawdopodobnie będzie można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Wynika to z licznych przesłanek, a w szczególności z:
- uwzględniania w strategiach rozwoju przedsiębiorstwa czynników ekologicznych,
- dostosowywania działalności, w tym wytwarzanych produktów, do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów w ochronie środowiska,
- rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. W związku z tym system rachunkowości w celu dostarczania informacji dotyczących ochrony środowiska powinien uwzględniać uwarunkowania tej działalności. Będzie to miało odzwierciedlenie w organizacji rachunkowości. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu i miejsca w organizacji rachunkowości uwarunkowań działalności proekologicznej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In enterprises' practice is observed rising importance of pro-ecological activity. In connection with this, managers need different information concerning enterprise's activity in environment protection. Accountancy system as a source of information can deliver expected data in this range, if organization of accountancy taking into consideration information needs, which result from pro-ecological activity. Moreover, enterprise's activity as the unit friendly for environment, can influence on the way of doing defined actions concerning organization of accountancy. The purpose of this elaboration is presented a range and a place in organization of accountancy conditionings in pro-ecological activity enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
  2. Kiziukiewicz T.: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002.
  3. Podstawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. PWE, Warszawa 1999.
  4. Szczypa P.: Wyzwania rachunkowości XXI wieku w ochronie środowiska. W: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku. Red. E. Śnieżek. ODDK, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu