BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Informacje ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach
Financial Information During Taking Decision in Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 313-321, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Note
summ.
Abstract
Efektywny sposób wykorzystania czasu jaki mamy do dyspozycji przy podejmowaniu decyzji zależy nie tyle od ilości dostępnej informacji lecz od odpowiedniego jej pogrupowania i przedstawienia w formie syntetycznej, aby jej poszczególne sekwencje miały duże pole obserwacji pożądanych obszarów zjawisk. W artykule przedstawiono sposób dobierania w małych i średnich przedsiębiorstwach wskaźników ekonomicznych jako niezbędnych informatorów a następnie pogrupowano je w taki sposób aby decyzja o badanym zjawisku była najbardziej trafna. Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie poszerza się pole obserwacji poszczególnych wskaźników ekonomicznych jeśli odpowiednio się je zestawia i analizuje w grupach.(abstrakt oryginalny)

Efficient utilization of the time allocated for decision-making process depends not only on the amount of available information, but more on the adequate grouping and display in a synthetic form, such that particular sets cover greater ranges of economic activity. The article presents the methodology of the selection in small and medium enterprises of correct financial ratios as the crucial information sources and organizes them into groups to maximize the suitability of the decision. Conducted research reveals that the area of observation of financial ratios widens greatly, provided they have been properly arranged and analyzed in groups.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Betz F.: Strategic Business Models. "Engineering Management Journal" 2002, vol. 14, nr 1.
  2. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawowe nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002.
  4. Banaszyk P: Kształtowanie ogólnej strategii przedsiębiorstwa. W: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Dudycz T.: Analiza płynności. W: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Red. S. Wrzosek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu