BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpioła Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Czy małe podmioty potrzebują budżetowania ?
Need Small Subjects Budgeting System?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 327-339, Bibliogr. poz. 12
Keyword
Budżetowanie, Rachunkowość
Budgeting, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie syntetycznie przedstawia rolę, jaką może pełnić budżetowanie w systemie informacyjnym rachunkowości w małym przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostały cele i funkcje budżetowania wraz z wyzwaniami, jakie może nieść wdrożenie tego narzędzia w niewielkiej organizacji. W artykule postawione zostały pytania dotyczące istoty budżetów w podmiotach, które nie do końca czasami zdają sobie sprawę z istnienia potrzeby zarządzania kosztami i przewidywania przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The study represents the implications of budgeting in informative system of accountancy in small enterprise. Cells were presented and functions of budgets together with challenges, what can carry initiating at small organization this tool. The questions in article were put the relating creatures of budgets in companies which don't pass the matter from existence of need of management the costs and the expectation of future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Armstrong M.: A handbook of Management Techniąues, Kogan Page Ltd. London 1993,
 2. Cherrington J.O., Hubbard E.D., Luthy. D.: Cost and Managerial Accounting, WM.C. Brown Publishers Iowa, 1985,
 3. Drury C: Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 str. 370
 4. Jaruga A., Nowak W., Szychta A, Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
 5. Jędralska K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego, Katowice 2004
 6. Komorowski J.: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK Gdańsk 2001.
 8. Krawczyk W. (red): Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i praktyka, , Katedra Zarządzania Finansami Wydział zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2001.
 9. Kulińska-Sadłocha E.: Controlling w banku, PWN Warszawa, 2003,
 10. Nowak E., (red). Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001,
 11. Winiarska K.:, Zarządzanie przez budżetowanie. Zeszyt Specjalny Monitora Finansów i Rachunkowości 4/2001.
 12. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu