BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winter Katarzyna
Title
System informacyjny rachunkowości a outsourcing księgowy
Accounting Information System and Accounting Outsourcing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 341-358, Tab., bibliogr. poz. 51
Keyword
System informacyjny, Rachunkowość, Outsourcing
Information system, Accounting, Outsourcing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współczesna rachunkowość jest systemem informacyjnym, wchodzącym w skład systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa to wzajemnie powiązane podsystemy rachunkowości, których charakterystyka pozwala na pokazanie zarówno cech wspólnych, jak i odmiennych. Na MSP, będących szczególną grupą podmiotów gospodarczych, ciążą różne obowiązki ewidencyjne. Ich formy i zakres są uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz od formy organizacyjno-prawnej. MSP często realizują swoje zadania z tego obszaru, poprzez ich zlecanie zewnętrznym podmiotom. Na rynku usług o charakterze księgowym można wyspecyfikować następujące typy firm outsourcingowych: biura podatkowe, biura rachunkowe oraz biura finansowe. Spośród tych trzech wyróżnionych rodzajów podmiotów jedynie biura rachunkowe świadzczą usługi księgowe (rachunkowe) dla MSP. Porównanie systemu informacyjnego rachunkowości ze standardowym zakresem usług świadczonych przez księgowe firmy outsourcingowe na rzecz MSP wskazuje, że podsystem rachunkowości zarządczej generalnie nie funkcjonuje w tych podmiotach. (abstrakt oryginalny)

The present accounting is seen as a part of management system. Tree subsystems: financial accounting, tax accounting and managerial are interrelated. Some of their attributes are the similar and another are different. Small-Medium Entities (SMEs) have to keep several record forms which are depended on the size of company and its legal status. Many of SME's outsource accounting as a less expensive way than do it by oneself. There are tree types of accounting companies on the market: tax-offices, accounting-offices and financial-offices. According to the analysis of a standard list of services offered by outsourcing companies only accounting-offices provide their services for SMEs. The compare accounting information system with standard scope of accounting-offices services shows that managerial accounting subsystem does not exist in SME's. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość holdingów. Difin, Warszawa 1996.
 3. Gmytrasiewicz M.: System informacyjny rachunkowości, [w:] Gmytrasiewicz M. [red.]: Rachunkowość. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa, 1997.
 4. Jakubiak L.: Przyjdzie firma i policzy. "Rynek Zdrowia", 2007, Nr 10.
 5. Jarugowa A. i in.: Rachunkowość dla menedżerów. RAFIB, Łódź 1992.
 6. Jarugowa A. i in.: Rachunkowość finansowa. RAFIB, Łódź 1995.
 7. Nadolna B.: Usługi księgowo-podatkowe realizowane w ramach outsourcingu. [w:] [w:] Kiziukiewicz T. [red]: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2006.
 8. Skrzywan S., Fedak Z.: Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1984.
 9. Skrzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. PWE, Warszawa 1973.
 10. Trzpioła K., Winter M.: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a zarządzanie kosztami. Artykuł przygotowany na konferencję "Czynniki wspierające rozwój i MSP w Połsce" organizowaną przez Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny, Białystok 03.12.2007; materiały konferencyjne w druku.
 11. Turyna J.: System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych. Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 1997.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176zezm.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694zezm.
 15. Ustawa z dniał3 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz. U. z 2001 r. Nr 31 poz. 359 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 25 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
 19. Witczak M.: Outsourcing usług finansowo-księgowych jako element racjonalizacji kosztów jednostki gospodarczej, [w:] Kiziukiewicz T. [red]: Rachunkowość w za-rządzaniu jednostkami gospodarczymi. Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego Katedra Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005.
 20. Zaleski Ł.: Księgowość wcale nie jest droga. "Gazeta Prawna" 2006, Nr 208.
 21. Zaleski Ł.: Cennik usług księgowych i doradztwa podatkowego w województwie śląskim. "Gazeta Prawna" 2008, Nr 14.
 22. www.biuropodatkowe.pl
 23. www.krystyna.waw.pl
 24. www.tax-net.pl
 25. www.holm.com.pl
 26. www.bgd.com.pl
 27. www.brwaliczek.repubhka.pl
 28. www.pwc.com/pl
 29. www.kpmg.pl
 30. www.ey.com/pl
 31. www.deloitte.com/pl
 32. , www.srpolska.pl
 33. www.centralaudit.pl
 34. www.biuro-rachunkowe-warszawa.pl
 35. www.pulawska.pl
 36. www.acco.net.pl
 37. www.ksiegi.com
 38. www.kwadrant.com.pl
 39. www.e-bros.pl
 40. msconsulting.com.pl
 41. www.ksiegowi.waw.pl
 42. www.vademecum.waw.pl
 43. www.biuro-rachunkowe-warszawa.com.pl
 44. renatajankowska.pl
 45. www.dankomp.pl
 46. www.cuenta.pl
 47. www.nomar.firmie.pl
 48. www.eurokotra.com.pl
 49. www.partner.waw.pl
 50. www.acer.biz.pl
 51. www.incomes.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu