BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi
The Part of Cash Flow Statements in Managing of Small Economic Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 359-368, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Przepływy pieniężne, Rachunkowość, Zarządzanie
Cash flows, Accounting, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego, który jest sporządzany przez małe i średnie podmioty gospodarcze, lecz nie jest dla nich obligatoryjny. Ten element sprawozdania pozwala lepiej zarządzać firmą, pomaga w podjęciu decyzji. Artykuł ukazuje znaczenie tego rocznego sprawozdania. (abstrakt oryginalny)

The cash flow is a very important part of financial statement, which is prepared by small midlle-sized companies, but it is not obligatory. This report helps better to manage of firms, assistes making decisions of management. The article shows the importance of this annual statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gos W.: Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Rozprawy i Studia T. (CDLXXIII); 399, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001
  2. Gos. W.: Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego stan rachunkowości, Difin, Warszawa 2004
  3. Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą wg ustawy o rachunkowości i wytycznych Ministra Finansów, Ekspert, Wrocław 1995 r.
  4. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005
  5. Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post i ex ante. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa. 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu