BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wartości niematerialne i prawne - zakres przedmiotowy w świetle wybranych aspektów prawnych
Immaterial and Legal Values - Objective Range in the Light of Chosen Legal Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 9-18, Tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Wartości niematerialne, Rachunkowość
Intangible asset, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartości niematerialne i prawne stanowią ten składnik majątku jednostki gospodarczej, który nie jest w pełni ujawniany. W artykule przedstawiono zakres przedmiotowy tej części wartości niematerialnych i prawnych, która podlega wycenie i prezentacji. Przeanalizowano zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawych w aspekcie prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Immaterial and legal values make up this component of property of the enterprise which is not fully disclosed. The paper presents objective range of the immaterial and legal values which can be subject of pricing and presentation. The article introduce immaterial and legal values in the context of balance and tax low and International Accounting Standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 2. Gierasz J., Gościniak K., Zackiewicz B.: MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin, Warszawa 2007.
 3. Jamga A., M. Turzyński: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa 2004.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom I, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), tom II MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa 2005.
 7. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 8. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Anahza porównawcza, red. J. Gierusz, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 213, poz. 2155).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 13. Wieczorek I.: Rachunkowość majątku trwałego, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 14. Zamknięcie rolcu 2006, Rachunkowość. Wydanie specjalne. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu