BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toborek-Mazur Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Łączenie się spółek w świetle zmian w międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej nr 3
Mergers in Changes of the Accounting Low
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 361-373, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Fuzje i przejęcia, Integracja przedsiębiorstw, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Mergers and acquisitions, Integration of enterprises, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest analiza regulacji, które wynikają z drugiego etapu zmian w zakresie połączeń jednostek gospodarczych. Zostały one wprowadzone do nowego standardu MSSF 3Z. Ich konsekwencją jest utrwalenie stosowania koncepcji podmiotu gospodarczego. Tym samym nastąpiła reorientacja użytkowników i celów sprawozdawczości finansowej jednostek połączonych, która stała się przedmiotem zainteresowania całego otoczenia. Nowe rozwiązania wymagają szerszego stosowania ujęcia zmian wartości godziwej oraz zmieniają spojrzenie na transakcje kapitałowe.(fragment tekstu)

Joining of capital markets evoked need of the information which in every geo-graphical area will allow the intercommunication between their participants. This information is contained in the business combination statements. In order to meet these requirements changes were introduced in new IFRS 3 of "Business Combinations". The second phase of a business combination does not include all proposals theorists and practitioners of accounting. This standard will be used to larger quantity of combinations. Its range will enter on Combinations by Contract Alone or Involving Mutual Entities. In new approach took into account minority interest and their influence on settled company value. Currently, the purchaser is required to show that the minority interest in goodwill and transaction costs charged to the profit and loss. The different conceptions of identification and the accounting for value of the company, which was introduced to IFRS 3, complicate the receipt and the evaluation of presented information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dolson M.: Zmiany w MSSF 3 i MSR 27. "Aktualności MSSF" 2007, nr 54.
 2. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. PWE, Warszawa 2000.
 3. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansami. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 4. Gaull M.: MSSF 3 Z i MSR 27 Z- nowe .standardy. "Aktualności MSSF" 2008, nr 59.
 5. Gościński J.W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 7. MSSF 3Z a rachunkowość zabezpieczeń. "Aktualności MSSF" 2009, nr 70.
 8. MSSF zatwierdzone w UE. "Aktualności MSSF" 2009, nr 71, s. 7.
 9. Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Red. Ewa Walińska. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 10. Propozycje dotyczące połączeń jednostek gospodarczych jako zagrożenie dla sensu sprawozdawczości finansowej. "Aktualności MSSF" 2005, nr 34.
 11. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki ziządzania. Dom Organizatora, Toniń 2002.
 12. Teoria rachunkowości w zarysie. Red. M. Dobija. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 13. Toborek-Mazur J.: Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Oficyna Ekonomiczna 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu