BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warelis Alina (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
System jednorodnych grup pacjentów jako nowoczesna metoda sterowania kosztami zakładu opieki zdrowotnej
DRG System as a Modern Method of ZOZ Cost
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 20, s. 375-390, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Usługi medyczne, Koszty
Accounting, Independent public health care facilities, Medical services, Costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
W praktyce zakładów opieki zdrowotnej zauważa się problem niesprawności metod wyceny kosztów procedur medycznych. Brak w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych optymalnej, z punktu widzenia systemu, metody wyceny procedur medycznych (rozliczeń będących podstawą kontraktowania świadczeń zdrowotnych) jest czynnikiem wpływającym destrukcyjnie na gos¬podarkę finansową placówki medycznej. Celem podjętych badań jest ocena korzyści wynikających z wprowadzenia do praktyki szpitalnictwa polskiego nowej metody wyceny kosztów świadczeń zdrowotnych, stosowanej do kontraktowania usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia od drugiej połowy 2008 roku. System tak zwanych Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) jest nową metodą wyceny kosztów procedur medycznych. System ma na celu uproszczenie finansowania i kontraktowania usług medycznych oraz dostosowanie ich do realiów usług zdrowotnych i możliwości finansowych systemu. System JGP można uznać za nowoczesną metodę sterowania kosztami zakładu opieki zdrowotnej. (fragment tekstu)

Health protection system in Poland requires construction of a scheme of managing public finances on the basis of actual costs of medical services provided by different health care institutions. The aim of the conducted research is analyses of the benefits of introduction in Poland a new medical cost evaluation method - system of Diagnosis Related Groups which are considered an effective medical cost evaluation method. It was introduced to Polish hospital practice in the second half of 2008 and constitutes the basis for medical services contracts with NFZ. The conducted analyses show the advantages and disadvantages of the introduced medical cost calculations method. The new method can be considered a method of managing the finances of medical services provider. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Informator NFZ dla świadczeniodawców 2008. Departament Świadczeń Opieki Zdro¬wotnej, NFZ Centrala, Warszawa 2007.
 2. Jednorodne Grupy Pacjentów, materiał szkoleniowy NFZ. Warszawa 2007.
 3. Kissimowa-Skarbek K.: Finansowanie opieki zdrowotnej. W: Zdrowie publiczne. Red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk. Vesalius, Kraków 2001.
 4. Kozierkiewicz A., Landa K.: DRG - skazani na gospodarność. "Służba Zdrowia" 1998, nr 5, dodatek specjalny "Szpital Polski".
 5. Macuda M.: Wykorzystanie JGP w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 82. Poznań 2006.
 6. Michalak J.: Uniknąć chaosu. "Menadżer Zdrowia" 2008, nr 1.
 7. Rachunek kosztów w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. W: Rachunek kosztów w  praktyce. Red. E. Nowak. Verlag Dashofer, Warszawa 2001.
 8. Rachunkowość i sprawozdawczość fmansowa zakładu opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-- Symotiuk. ODiDK, Gdańsk 2008.
 9. Raport NIK: www.nik.gov.pl.
 10. Sobczak A.: Mechanizmy finansowania usług zdrowotnych. W: Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia. Red. J. Hrynkiewicz. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 11. Sobczak A.: System Grup Diagnostycznych DRG. "Szpital Polski" 2001, nr 6.
 12. Sośnierz A.: Zmiany w zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 rok. "Służba Zdrowia" 2007, nr 76-79.
 13. Trojnacka M.: Rola rachunku kosztów w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej. Verlag Dashofer, Warszawa 2008.
 14. Warelis A.: Analiza struktury kapitałów w szpitalnictwie polskim. W: Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu. Red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2008.
 15. Warelis A.: Rola informacji rachunkowej w wycenie kosztów procedur medycznych (na przykładzie JGP). W: Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej. Red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 16. Wilko K.: Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej z zastrzeżeniami. "Gazeta Prawna" 2008, nr 202.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu