BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Instrumentarium rachunkowości zarządczej - wybrane zagadnienia
Management Accounting Methods - Select Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 83-89, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza
Accounting, Management accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Referat ukazuje wpływ nowych podejść i teorii zarządzania na rozwój metod rachunkowości zarządczej. Przedstawia klasyfikację metod z punktu widzenia różnych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

The article shows the influence of the new management approaches and theories on the development of the management accounting methods. It presents methods classification with different criterions point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dixon R., Smith D. R.: Strategiczna rachunkowość zarządcza. Acta Univeritads Lodziensis, Folia Oeconomica nr 145. Łódź 1997.
  2. Gos W., Hass-Symotiuk M., Wawer-Bemat J., Winiarska K.: Zakres przedmiotowy rachunkowości zarządczej w podręcznikach akademickich [w:] Rachunkowość za¬rządcza w teorii i praktyce. Materiały z Konferencji Katedry Rachunkowości, Ustroń 7-10 Hstopada 1995.
  3. Jamgowa A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 2001.
  4. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza - istota i zakres, w: Rachunkowość zarządcza, red: T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu