BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Kisielewska Magdalena (Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
The Sources of Financing Used by Polish Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 531-545, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorczości, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Kapitał własny
Entrepreneurship financing, Foreign capital in enterprises, Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Realizowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania kapitału, dotyczących zarów­no finansowania działalności bieżącej jak i inwestycyjnej, wiąże się z sięganiem po różne formy fi­nansowania. W zależności między innymi od swojej sytuacji ekonomicznej, przyjętej strategii oraz aktualnej sytuacji rynkowej, przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie swojej działalności w róż­nym stopniu kapitałem obcym i własnym. W niniejszym artykule przedstawiona została analiza wyko­rzystania dostępnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Financing as well as operating and investment decisions require searching for funds from vari- ous sources. Generally they comprise some combination of debt and equity. This paper investigates which sources of funds are the most common ones used by commercial companies operating in Poland. The analysis provided for 2007 discovers that Polish entrepreneurs raise funds equally from both equity and debt capital providers. The most common source of equity capital seems to originate from outside of the stock exchange and private equity funds; however there are no detailed statistics on the structure of equity markets in Poland currently available. Also discussed in the paper is the fact that a major portion of debt capital comes from credits granted by suppliers and bank loans.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2006 rok. GUS, Warszawa 2007.
 2. Boni: Dokapitalizujemy BGK. "Rzeczpospolita" z 25.11.2008.
 3. Hirschleifer J.: Investment Decision under Uncertainty - Theoretic Approaches. The Quarterly Jour­nal of Economics, 1965.
 4. Mikołajczyk B.: Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warsza­wa, maj 2007.
 6. Nie wystarczy przetrwać kryzys. "Rzeczpospolita" z 4.03.2009.
 7. Rocznik giełdowy 2008, GPW.
 8. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 9. Tamowicz P.: Business Angels. Pomocna dłoń kapitału. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 10. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII2007. GUS, Warszawa 2008.
 11. http://www.bankier.pl/firma/vc/narzedzia/katalog/ (21.11.2008).
 12. http://www.gpw.pl/gpw.asp?cel=informacje_gieldowe&k=23&i=/zrodla/spolkigieldowe/debiuty/debiu- ty2007.html&sky=1 (25.11.2008).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu