BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudzik Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Skutki koncentracji kapitału w sektorze bankowym w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Effects of Concentration of Capital in Banking Sector in Poland in the End of XX and Beginning of XXI Century
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 549-555, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Kapitał, Banki
Banking sector, Capital, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce, po zmianach systemowych w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w sektorze bankowym staje się zauważalne zjawisko koncentracji kapitału. Przejawem tego zjawiska jest coraz silniejsza konkurencja na ustabilizowanym rynku usług bankowych, czego efektem jest konkurencja kosztowa oraz fuzje i przejęcia, czego widocznym efektem jest zmniejszająca się liczba banków. Dzia­łania te nie zawsze dają wymierne efekty w zakresie powiększenia wyniku finansowego. Ich zaniecha­nie zaś mogłoby spowodować upadek instytucji i wypadnięcie z rynku. Są to zatem działania mające na celu przetrwanie na rynku. (abstrakt oryginalny)

A phenomenon of concentration of capital in banking system is observed in Poland after system changes in the last decade of XX century. Example of the phenomenon is stronger competition in sta- bilized banking market. Its effect is cost competition and mergers and acquisitions shown effect of which is decreasing number of banks. These activities no always give measurable effect as increase incomes. Stop of these activities would be reason of fall of bank, so there are activities aim of which is to keep on the market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Parker B.B.: Globalization and Business Practice. Managing Across Boundaries. Sage Publications, London 1998.
  2. Yoshino M., Rangan U.S.: Strategic alliances. An enterpreneurial Approach to Globalization. Ha­rvard Business School Press, Boston 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu