BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryteria ujmowania i zasady ujawniania przychodów według załącznika do msr 18 "przychody"
The Recognition Cryteria and Rules of Disclosure Revenue Under Appendix to IAS 18 "Revenues"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 117-126, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zasady ujmowania i ujawniania przychodów w świetle MSR 18. W załączniku do standardu przedstawiono analizę przypadków wraz z wyjaśnieniem zasad ujmowania przychodów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to draw attention to a rules of recognition and disclosure revenues in IAS 18. Analysis of examples is presented in appendix to standard with explanation of rules of disclosure revenues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  2. Hendriksen E. A., M.F. van Breda: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności" Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Intemtational Accounting Standards Board, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, Tom I.
  4. MSR 18 Załącznik, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Intemational Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn - Warszawa 2007, Tom II.
  5. Założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Intemtational Accounting Standards Board, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu