BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola audytu wewnętrznego w promowaniu skutecznego nadzoru korporacyjnego
Role of the Internal Audit in Promoting Effective Governance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 9-17, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Ład korporacyjny, Rewizja finansowa, Audytorzy wewnętrzni
Accounting, Internal audit, Corporate governance, Auditing, Internal auditors
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule pokazano, że audyt wewnętrzny może odegrać istotną rolę w promowaniu skutecznego nadzoru korporacyjnego. Audytorzy wewnętrzni pracując zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego mają możliwość odpowiedniego doprecyzowania celów swojego działania w karcie audytu wewnętrznego. Zarówno korzystny status oraz zakres wykonywanych usług pozwala audytorowi wewnętrznemu na promowanie skutecznego nadzoru korporacyjnego. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez audytora wewnętrznego o monitorowanie jakości nadzoru korporacyjnego oraz lepsza współpraca z biegłymi rewidentami może mieć tu kluczowe znaczenie.(abstrakt oryginalny)

In this paper author presents that internal audit function can have important role in promoting effective corporate governance. Internal auditors, who follow the standards of proffesional practice in internal auditing, still have influence on the internal audit function goals set in the audit charter. Both advantageous position within organization and the nature of work enables internal auditor to pomote effective corporate governance. Changing the scope of internal auditor work by including monitoring quality of corporate governance and better cooperation with external auditors can be of great importance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Felix W., A. Gramling, M. Maletta, Coordinating Total Audit Coverage: the Relationship between Internal and External Auditors, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL 1998.
  2. Gramling A.A., M.J. Maletta, A. Schneider, B.K. Church, The role of the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant internal auditing literature and directions for future research, "Journal of Accounting Literature", 2004, vol. 23.
  3. Hermanson D.R., L.E. Rittenberg, Internal audit and organizational governance [w] Research Opportunities in Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, FL 2003.
  4. Lis K.A., H. Sterniczuk , Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Mautz R.K., Fundamentals of Auditing, John Wiley & Sons, Inc., New York 1964.
  6. Rittenberg L.E., B.J. Schwieger, Auditing Concepts for a Changing Environment, The Dryden Press, Fort Worth, TX 1997.
  7. Sawyer L.B., M.A. Dittenhofer, Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modem Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL 1996.
  8. Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. [Online] www.iia.org. pl. (20 marzec 2009), Instytut Audytorów Wewnętrznych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu