BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwagi na temat zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 3 "połączenia jednostek gospodarczych"
Comments Ont the Revised International Financial Accounting Standard 3 Busines Combination
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 137-145, Rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
10 stycznia 2008 Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończył prace nad nową wersją MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych". Niniejszy artykuł prezentuje tło prac na projektem oraz podstawowe zmiany wprowadzone nową wersją standardu. (abstrakt oryginalny)

On January 10, 2008 the International Accounting Standard Board finished its work on the revised IFRS 3 "Business Combination". The paper presents the background of the work on the project and main changes that were made in the revised standard (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 3 Business Combinations, lASCF, 2005.
  2. Exposure Draft: Proposed Statement of Financial Accounting Standards Business Combinations a replacement of FASB Statement No. 141, FASB, 2005.
  3. IASPlus - Special Edition, Deloitte, January 2008.
  4. IFRS 3 "Business Combination", lASCF, 2008.
  5. Janowicz M: Porównanie metod rozliczania połączenia jednostek gospodarczych, w: Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007
  6. MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", w: Rozporządzenie komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L392
  7. Połączenie jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3, Deloitte, 2006. (http://www.deloitte.com/dtt/articłe/0,1002,sid%253D172782%2526cid%253D794 91,00.html).
  8. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (tekst przed publikacją).
  9. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu