BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody amortyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w badaniach ankietowych
The Problem of Choice of Depreciation Methods by the Managers in Small and Medium Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 159-170, Rys., tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Amortyzacja, Przedsiębiorstwo
Accounting, Amortization, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, co wpływa na wybór metody amortyzacji środków trwałych w małych i średnich podmiotach gospodarczych. W artykule dokonano przeglądu metod amortyzacji według wytycznych międzynarodowych, prawa bilansowego oraz podatkowego. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, w których kierownicy jednostek wskazywali najczęściej wybierane metody amortyzacji środków trwałych. Przedstawiono również uzasadnienie wyboru metod odpisów amortyzacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this work is to answer the question what influences the choice of the given method of depreciation in small and medium firms. The article gives the review of methods according to the international directives, balance and tax law. It also presents the findings of questionnaire research in which the managers pointed the most frequently chosen methods of depreciation of capital assets. Finally, the article presents the grounds for the choice of depreciation deductions methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hendriksen E.A., M.F. van Berda: Accounting theory, 5th edition, Richard D. Irwin, Chicago 1992.
  2. Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
  3. Międzynarodowe standardy rachunkowości. Podobieństwa i różnice MSR, GAAP i polskie przepisy rachunkowości, PriceWaterHouseCoopers.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 2002, ust.76 pkt 694 ze zm.)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu